Dịch vụ

Dịch vụ nhóm khách hàng

Với Chủ đầu tư: Tư vấn đầu tư; Tư vấn tiện ích, công năng và hoàn thiện kỹ thuật dự án; Đại diện đàm phán nhượng quyền thương hiệu; Kiếm toán, đánh giá hoạt động quản lý BĐS; Quản lý, vận hành kinh doanh trọn gói.
Với Chủ sở hữu: Đánh giá và quản lý tài sản; Báo cáo tài chính Thu hộ - Chi hộ; Cung cấp dịch vụ Buồng phòng, F&B…; Khai thác tiếp thị cho thuê.

Dịch vụ vận hành BĐS nghỉ dưỡng

Với đội ngũ chuyên gia đã làm việc tại các tập đoàn khách sạn lớn nhất Việt Nam và khu vực, BPmax cung cấp dịch vụ quản lý trọn gói theo chuẩn nhượng quyền quốc tế hoặc bộ tiêu chuẩn Việt Nam, từ tư vấn thiết kế xây dựng, tiền khai trương, tới vận hành khách sạn, thiết lập bộ máy nhân sự, đào tạo, kinh doanh marketing và quản lý tài chính doanh thu.

Dịch vụ vận hành BĐS khác

BPmax sử dụng công nghệ số, tích hợp các dịch vụ quản lý truyền thống lên ứng dụng, giúp tối ưu chi phí, nhân sự; chuẩn hóa các hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý BĐS cho khách hàng.
Các báo cáo đánh giá, lịch trình bảo trì hệ thống kỹ thuật được thực hiện theo tháng/ quý để đảm bảo an toàn, vệ sinh cho chủ sở hữu, cư dân và khách thuê.

Dịch vụ Quản lý tiện ích

Bao gồm các công việc:

 • Đánh giá, lập danh mục quản lý tài sản ủy thác và tuân thủ hợp đồng ủy thác.
 • Cung cấp và vận hành hệ thống kỹ thuật – dịch vụ bên trong.

BPmax luôn tuân theo 5 bước hoạt động để đảm bảo hiệu quả tốt nhất: Khảo sát – phân tích; Đánh giá đề xuất hoạt động; Tổ chức thực hiện theo quy trình chuẩn; Giám sát và báo cáo định kì.

Dịch vụ Môi giới tiếp thị

Các dịch vụ môi giới – tiếp thị bất động sản bao gồm:

 • Đại diện chủ đầu tư tìm kiếm thương hiệu quốc tế phù hợp.
 • Lựa chọn phương án thích hợp cho chủ đầu tư.
 • Đàm phán các điều khoản Ý định thư hợp tác (MOU), Hợp đồng Tư vấn kỹ thuật (TSA), Hợp đồng Quản lý Khách sạn theo thương hiệu (HMA).
 • Sử dụng thương hiệu lựa chọn để vận hành, kinh doanh – tiếp thị.
Dịch vụ Tư vấn BĐS

Căn cứ trên nhu cầu khách hàng và mong muốn của Chủ sở hữu, BPmax cung cấp các dịch vụ: Tư vấn Kỹ thuật; Tư vấn Đầu tư và Tư vấn Tiền khai trương:

 • Đánh giá chức năng cơ sở vật chất
 • Định hướng phát triển theo thương hiệu tư vấn
 • Tư vấn khung nhân sự phù hợp vận hành
 • Tư vấn tuyển dụng và chương trình đào tạo
 • Tư vấn quy trình hoạt động chuẩn S.O.P