Korean Desk

Korea Desk là đại diện thương mại cho BPmax tại Hàn Quốc, được vận hành bởi giám đốc Sam Kim.

Mr. Sam Kim – Giám đốc/Đại diện thương mại BPmax tại Hàn Quốc

Korea Desk đại diện thương mại cho Bpmax tại Hàn Quốc – chịu trách nhiệm về các doanh nghiệp hoạt động tại Hàn Quốc cũng như chiến lược hoạt động, quan hệ đối tác quốc tế và quản lý công ty. Ông Kim – Giám đốc Korea Desk đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực bất động sản trong hơn 20 năm, đơn cử như Cushman & Wakefield Hàn Quốc và Savills Hàn Quốc, với tư cách là Giám đốc Dịch vụ Tư vấn và Quản lý Tài sản. Ông có nhiều kinh nghiệm về tiếp thị và thực thi chiến lược cho các hoạt động Bất động sản, bao gồm cả thương mại, công nghiệp và khách sạn. Gần đây, ông Kim đã đảm nhận vị trí Giám đốc Đầu tư và Bất động sản Doanh nghiệp tại AIA Hàn Quốc, đồng thời là Giám đốc Chỉ đạo Phát triển Kinh doanh Việt Nam tại Xi S&D, một Công ty thuộc Tập đoàn GS tại Hàn Quốc.

Mr. Sam Kim hiện sinh sống Hàn Quốc để hỗ trợ các hoạt động quốc tế của BPmax và có bằng Cử nhân về Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng tại Đại học Toronto.

 

Director of Korea Desk for Bpmax responsible for the businesses operating in Korea as well as the Company’s operating strategy, international partnership and corporate management. Mr. Kim took various positions in real estate sectors for more than 20 years, such as Cushman & Wakefield Korea and Savills Korea, as Head of Asset Management and Advisory Services.  He has ample experiences with marketing and strategy executions for real estate operations, including commercial, industrial and hospitality. Recently, Mr. Kim took a position in AIA Korea as Head of Corporate Real Estate and Investment, and as a Directing Manager of Vietnam Business Development in Xi S&D, a GS Group of Company in Korea.

He currently stays in Korea to support Bpmax’s international operations, and He has a Bachelor’s degree holder for Applied Sciences and Engineering in University of Toronto.