Quản lý Bất động sản nghỉ dưỡng

BPmax cung cấp dịch vụ quản lý trọn gói all-inclusive đối với bất động sản nghỉ dưỡng, từ tư vấn thiết kế xây dựng, tiền khai trương, tới vận hành khách sạn, thiết lập bộ máy nhân sự, đào tạo, kinh doanh Marketing và quản lý tài chính doanh thu. Với đội ngũ chuyên gia đã làm việc tại các tập đoàn khách sạn lớn nhất Việt Nam và khu vực, BPmax tự tin với bộ tiêu chuẩn dịch vụ theo đúng thương hiệu nhượng quyền quốc tế hoặc thương hiệu do BPmax phát triển cùng đối tác quốc tế theo chuẩn 4-5 sao.