Con người – Du lịch – Khám phá

Zen Spa – The Best Spa in Hanoi

Zen Spa – The Best Spa in Hanoi

Bản sắc Việt Trên thế giới Spa đã có từ lâu. Ở Việt Nam hệ thống Spa do Nguyễn Lan Hương xây dựng gần như là hệ thống đầu tiên – Một Spa mang bản sắc Việt với tên gọi Zen Spa (Chữ Zen có nguyên gốc từ chữ Thiền). Không chỉ là xoa bóp, bấm huyệt, tắm nước lá

Nghỉ dưỡng ven đô có phải chỉ là trào lưu tránh dịch Covid-19?

Nghỉ dưỡng ven đô có phải chỉ là trào lưu tránh dịch Covid-19?

Những thay đổi của thị trường du lịch trước tác động của đại dịch Covid-19 đang mở ra cơ hội phát triển đột phá và bền vững cho bất động sản nghỉ dưỡng ven đô. Một nghịch lý đang xảy ra trên thị trường bất động sản thời đại dịch Covid-19. Trong khi du lịch toàn thế giới tổn thất