Dịch vụ cho cá nhân sở hữu BĐS

Khi nhận sự ủy thác từ chủ sở hữu bất động sản – BPmax sẽ quản lý và lập báo cáo tài chính, dòng tiền, các báo cáo vận hành khác. Quan trọng hơn, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói  bao gồm: