Dịch vụ cho chủ đầu tư

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

BPmax cung cấp trọn gói dịch vụ chi tiết trong Tư vấn đầu tư, bao gồm:

 • Nghiên cứu khả thi
 • Phân tích sử dụng tối ưu
 • Mô hình dòng tiền
 • Đề xuất phát triển dự án
 • Lập chiến lược bán hàng và marketing

TƯ VẤN TIỀN KHAI TRƯƠNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Đối với mảng công việc này, BPmax triển khai các hạng mục, bao gồm:

 • Đánh giá chức năng cơ sở vật chất
 • Định hướng phát triển thương hiệu
 • Tổ chức mô hình – bộ máy nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự và đào tạo
 • Xây dựng và thực hiện quy trình hoạt động chuẩn S.O.P

ĐÀM PHÁN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

Các nhóm công việc sau nằm trong phạm vi công việc được BPmax triển khai:

 • Đại diện Chủ đầu tư tìm kiếm các thương hiệu quốc tế
 • Xác định mục tiêu khách hàng
 • Chuẩn bị các tài liệu đấu thầu và các phương án triển khai phù hợp
 • Đàm phán các điều khoản Ý định thư MOU; Hợp đồng kỹ thuật TSA và Hợp đồng quản lý khách sạn HMA
 • Vận hành trực tiếp khách sạn theo chuẩn thương hiệu được Chủ đầu tư lựa chọn

KIỂM TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Về Kiểm toán Bất động sản, BPmax đảm bảo cân bằng giữa việc tối đa hóa lợi ích cho Chủ đầu tư và duy trì chất lượng dịch vụ cao cấp, bao gồm:

 • Giám sát hoạt động khách sạn
 • Khảo sát và phân tích hoạt động
 • Đánh giá và đề xuất hoạt động các bộ phận
 • Tổ chức thực hiện quy trình hoạt động chuẩn
 • Giám sát định kì